För er som fått inbjudan
per post eller mailANMÄLAN ONLINE - Online Registration

(för er som fått inbjudan per post eller E-mail - IN ENGLISH - For players that have received an invitation)

 

Var noga med att fylla i alla uppgifter. Genom att klicka SKICKA, försvinner den ifyllda texten och uppgifterna mailas automatiskt till oss. INGET SVAR KOMMER EFTER SKICKA...!

Anmälningsavgift är 1 500 kr - Först till kvarn gäller !!!

Betalning skickas till vårt Bankgiro 5026-0520 (på SE Banken). Viktigt att ange spelarens NAMN, FÖDELSEÅR och VECKO NR !!! - Vi skickar ej ut inbetalningskort.

Bekräftelse mailas så snart du har blivit antagen. Om gruppen är fullbokad så kommer avgiften att skickas tillbaka. Maila oss då er Banks namn samt ert Konto nummer.

Väljer du att bo som Externat-spelare blir det 4 900 kr. För spelare som bor i Liljeforsskolans Gymnastiksal
där du måste ha eget liggunderlag (internat) ca 10 min, gångväg från ishallen, är det 6 400 kr.

Resterande belopp 3 400 kr (eller 4 900 kr) ska vara betald SENAST 31 maj. Har betalningen inte kommit in så går platsen vidare till de som står på reservplats.

Så snart hela avgiften är betald mailas Deltagarbevis ut.

Vid frågor maila oss på info@prospectcamp.se eller ring på 070-591 04 30.


INTERNATIONAL PAYMENTS : Having made the Registration you must make money orders payable to
Iban: SE3150000000052840010569,
Swift Accont: ESSESESS, SE Banken, SE-105 60 Stockholm, SWEDEN


Vid förhinder gäller följande:

  • Om förhinder inträffar återbetalas hela beloppet minus 1 000 kr.
  • Vid avanmälan efter 1 juni återbetalas dock endast hela beloppet minus 2 500 kr.
  • Om förhinder inträffar 14 dagar innan campen så sker ingen återbetalning.

Vid skada eller sjukdom gäller följande:

  • Om skada eller sjukdom inträffar innan campen startar, bekräftat av läkare från allmän vårdinrättning som styrker             oförmåga att delta, återbetalas hela beloppet minus 1 000 kr.
  • Om skada eller sjukdom inträffar 14 dagar innan och under campen så sker ingen återbetalning.